SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
Development resources, articles, tutorials, code samples, tools and downloads for SAP HANA and ABAP, HANA Database, SQLScript, SAP UI5, Screen Personas, Web Dynpro, Workflow

SAP Scripting en Beispill Scripts

Dëse Skriptguide enthält en Iwwerbléck iwwer Beispill Skripte (SAP, Visual Basic, Powershell) déi a verschiddenen Uwendunge kënne benotzt ginn

SAP Scripting

Fir d'Textmeldung op der Statusbar am ënneschten vun der SAP GUI ugewisen ze kréien:

Session.findById("wnd[0]/sbar").Text
Code

Déi Zort Message op der Statusbar vun der SAP GUI mat där Dir frot:

Session.findById("wnd[0]/sbar").Messagetype 'S = Success, W = Waarschuwing, E = Fout en I = Informatie
Code

Amplaz de Message Text ze sichen, deen an der Benotzersprooch op der SAP GUI Statusbar steet, kënnt Dir d'Botschaftsnummer mat dësem Skript kréien

Session.findById("wnd[0]/sbar").MessageNumber
Code

Wann Dir e VARIANT aus enger Lëscht vu Varianten auswiele wëllt, kënnt Dir de Code benotzen deen an dësem Beispill steet

strVar = "/NL_BACKORD" 'Hier de gezochte variantnaam
Code

Hieronder is
"wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell"
de tabel met de varianten in de script. De naam is makkelijk af te vangen met de script recorder.

Set Layout = SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell")

arows = Layout.RowCount()

For r = 0 To arows - 1

If Len(SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").getCellValue(r, "VARIANT")) = 0 Then

SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").currentCellRow = r

End If

'De folgende Code garantéiert datt och wann et méi wéi 200 VARIANTER an der Lëscht sinn, Dir ëmmer nach d'VARIANT fannt

If SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").getCellValue(r, "VARIANT") = strVar Then

Layout.currentCellRow = r

Exit For

End If

Next

SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").selectedRows = r

SAP_Session.findById("wnd[1]/usr/ssubD0500_SUBSCREEN:SAPLSLVC_DIALOG:0501/cntlG51_CONTAINER/shellcont/shell").clickCurrentCell
SAP Scripting


SAP HANA and ABAP

Install SAP Free
CRM Companies List
Web Based CRM Software


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.