SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software
Development resources, articles, tutorials, code samples, tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, Reporting Services, T-SQL, Windows, AWS, SAP HANA and ABAP

MS SQL Server Version (Sürüm) Bilgisi


Sisteminizde kurulu olan Sql Server 'larınızın sürümleri zaman geçtikçe üzerlerine kurulan SP (Service Pack) 'ler ve Hotfix 'ler nedeniyle değişecektir.
Sisteminizde kurulu veritabanı sunucularının sayısının çokluğu, Service Pack ve Hotfix'lerin sıklığı, bazı yamaların genelden ziyade özel problemlere yönelik dağıtılması yanında bu yamaların tek bir elden ve sistematik olarak tüm sunuculara kurulamaması gibi nedenlerden dolayı versiyon (sürüm) takibi de başlı başına bir problem olabilir.
Geliştirme, test ve canlı sistemleriniz siz her ne kadar birbirlerine özdeş olmalarına çalışsanız da zaman içinde birbirlerinden farklılaşabilirler.
Özellikle böyle sistemlerde yazılımların sürümlerini takip edebilmek önemlidir.

Aşağıdaki sql komutlarını veritabanınız üzerinde çalıştırdığınızda hemen hemen birbirleri ile aynı sonuçlar alacaksınız.

SELECT @@VERSION
--Microsoft SQL Server 2000 - 8.00.818 (Intel X86) May 31 2003 16:08:15 Copyright (c) 1988-2003 Microsoft Corporation Developer Edition on Windows NT 5.0 (Build 2195: Service Pack 4)

SELECT SERVERPROPERTY('ProductVersion')
--8.00.818

SELECT SERVERPROPERTY('ProductLevel')
--SP3
Code


EXEC master..xp_msver ProductVersion
Code


Index Name Internal_Value Character_Value
2 ProductVersion 524288 8.00.818


EXEC master..xp_msver
Code


Index Name Internal_Value Character_Value
1 ProductName NULL Microsoft SQL Server
2 ProductVersion 524288 8.00.818
3 Language 1033 English (United States)
4 Platform NULL NT INTEL X86
5 Comments NULL NT INTEL X86
6 CompanyName NULL Microsoft Corporation
7 FileDescription NULL SQL Server Windows NT
8 FileVersion NULL 2000.080.0818.00
9 InternalName NULL SQLSERVR
10 LegalCopyright NULL © 1988-2003 Microsoft Corp. All rights reserved.
11 LegalTrademarks NULL Microsoft® is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation
12 OriginalFilename NULL SQLSERVR.EXE
13 PrivateBuild NULL NULL
14 SpecialBuild 53608448 NULL
15 WindowsVersion 143851525 5.0 (2195)
16 ProcessorCount 1 1
17 ProcessorActiveMask 1 00000001
18 ProcessorType 586 PROCESSOR_INTEL_PENTIUM
19 PhysicalMemory 1526 1526 (1600634880)
20 Product ID NULL NULL


Yapabileceğiniz basit bir kontrol de Sql Server kurulumunuzun yapıldığı dizinden (varsayılan değerler ile kurulumunuzu gerçekleştirdiyseniz C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn isimli dizin) sqlservr.exe isimli uygulama dosyasının "Product Version" bilgisini kontrol etmektir.

Microsoft Support sitesinden eğer Bug Fix'leri takip ediyorsanız, her bir yamanın etkilediği dosyaların yerine hangi özellikte yeni sürümlerinin geldiğinin listelendiğini hatırlayacaksınız.
Örneğin KB-818806 linkinden 469450 numaralı Bug'ın çözümü olan yamanın etkilediği dosyalara baktığınızda Sqlservr.exe isimli dosyayı 2000.80.818.0 versiyon numarası ile görebilirsiniz.

Sql Server için hangi versiyon numaralarının hangi yamalar ile ilişkili olduğuna dair detaylı bilgiyi http://www.aspfaq.com/show.asp?id=2160 adresinden bulabilirsiniz.

Yukon için bakacağınız adres http://www.aspfaq.com/sql2005/show.asp?id=20

Reporting Services versiyonları için Microsoft SQL Server Reporting Services Version and Service Pack Information adresindeki konuyu takip edebilirsiniz.SQL Server

SQL Server 2019 Installation
download SQL Server 2019
download SQL Server 2017
download SQL Server 2016
download SQL Server 2014
download SQL Server 2012
MacOS ve SQL Server 2019


Copyright © 2004 - 2021 Eralper YILMAZ. All rights reserved.