SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software SAP ABAP Programming and HANA Database Tutorials
Development resources, articles, tutorials, code samples and tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, R Script, Windows, Windows Phone, AWS, SAP HANA and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.

Bilgi Güvenliği ve Beyaz Şapka (BeyazSapka.Org)

Beyaz Şapka Türkiye'de bilgi güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş bir proje. Bu projenin ana hedefi şirketlerin ve bireylerin bilgi güvenliğini dijital ortamda sağlayabilmeye katkıda bulunmak.

Bilgi güvenliği bağlamında Beyaz Şapka projesinin ana sponsorlarını inceleyince bu projenin ne kadar doğru ve kalıcı olarak hayata geçtiğini de görebiliyorsunuz. Beyaz Şapka projesinin sponsorları arasında Microsoft, Nebula, McAffee, Intellect ve Jupiter Networks gibi kurumlar var.

Beyaz Şapka, Beyaz Şapka sitesinde hizmet verdiği gibi online olarak web ortamından dergi aboneliğine başvuranlara da ücretsiz olarak üç ayda bir yayınladıkları dergiyi gönderiyorlar.

Web sitesinde geçmiş dönemlerde yayınlanan dergilerin içerdiği makale ve yazıları bulabilirsiniz. Ancak son bir iki sayının içeriği henüz web üzerinde yayınlanmamış.
Her ne kadar bilgi güvenliği desek de derginin en ilgi çeken bölümlerinden birisinin Underground köşesi olduğundan eminim. Bu bölümde geçen sayılarda ele alınmış konular arasında Buffer Overflow, Google Hacking ve MetaSploit Framework konularına değinilmiş.
Ayrıca yazılar Microsoft güvenlik yöntemleri, Windows Vista'da güvenlik, McAfee güvenlik yöntemleri, web uygulamalarında güvenlik, veritabanı güvenliği, ağ güvenliği gibi çeşitli konulara yayılmış.

Copyright © 2004 - 2020 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems