SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
C# Books (CSharp Books) ans Sample Book Chapters


Kitap Adı: C# and the .NET Platform
Yazar: Andrew Troelsen
Yayıncı: Apress
Bölüm No: 6
Bölüm Başlığı: Assemblies, Threads, and AppDomains

Assemblies, System.Threading namespace yardımı ile multithread uygulamalar ve AppDomain'ler ile ilgili bir bölüm
C# and the .NET Platform
Kitap Adı: C# and the .NET Platform
Yazar: Andrew Troelsen
Yayıncı: Apress
Bölüm No: 5
Bölüm Başlığı: Advanced C# Class Construction Techniques

Gelişkin C# Sınıfları oluşturma teknikleri ile ilgili bir bölüm.
C# and the .NET Platform
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 7
Bölüm Başlığı: How to handle exceptions and validate data

Exceptions ve data validation konuları bu bölümde örneklenmiş.
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 6
Bölüm Başlığı: How to code methods and event handlers

Kitabın bu bölümünde metotlar, parametreler ve olaylar örneklerle anlatılmış.
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 5
Bölüm Başlığı: How to code control structures

Mantıksal işlemler, "if" ve "switch" kod blokları, "while" döngüleri gibi kontrol yapıları Murach's C# kitabının bu bölümünde incelenmiş
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 4
Bölüm Başlığı: How to work with numeric and string data

C# 'da veri tipleri, değişkenler, aritmetik ve karakter fonksiyonlar ile veri tipleri arasında dönüşümler kitabın bu bölümünde anlatılıyor.
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 3
Bölüm Başlığı: How to code and test a Windows Forms application

Tasarımı yapılmış form uygulamalarında arka plan kodlarının yazılması, projenin çalıştırılması, hata ayıklama konuları ikinci bölümde verilen örnek üzerinden devam edilerek anlatılmış.
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 2
Bölüm Başlığı: How to design a Windows Forms application

Murach's C# kitabının 2. bölümünde Visual Studio .NET kullanılarak nasıl bir proje oluşturulabileceği, yeni bir form tasarlanması ve form kontrollerinin özelliklerinin belirlenmesi konuları basit bir fatura toplamı form uygulaması ile örneklenmiş.
Murach's C#
Kitap Adı: Murach's C#
Yazar : Joel Murach, Doug Lowe
Yayıncı : Mike Murach & Associates, Inc.
Bölüm No: 1
Bölüm Başlığı: Introduction to Visual Studio .NET

C# (C Sharp) üzerine yazılmış olan bu kitabın ilk bölümünde .NET Framework ve uygulama geliştirme aracı olan Visual Studio .NET uygulama geliştiricilere (programcılara) tanıtılmış. Temel işlevlerin Visual Studio .NET ortamında nasıl yapılabileceği anlatılmış.
Murach's C#download SQL Server 2012 for free evaluation


Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems