SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
install SQL Server 2019
download SQL Server 2017
download SQL Server 2016
download SQL Server 2014DBCC SHRINKDATABASE ve DBCC SHRINKFILE ile veritabanı dosyalarının boyutlarının küçültülmesi

DBCC SHRINKDATABASE komutu ile veritabanındaki tüm data ve log dosyalarının boyutunu küçültebilirsiniz. DBCC SHRINKFILE komutu ile ise veritabanınızı oluşturan veri veya log dosyalarından birisini seçerek sadece seçtiğiniz dosyanın boyutunu küçültebilirsiniz.

Peki veritabanınız hangi dosyalardan oluşuyor?

Eğer ilgili veritabanına Query Analyzer ile bağlıysanız, aşağıdaki sorguyu çalıştırarak veritabanını oluşturan herbir dosyayı ek bilgiler ile listeleyebilirsiniz.

SELECT * FROM sysfiles
fileid groupid size maxsize growth status perf name filename
1 1 416  -1 10 1048579 0 Forums  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\Forums.mdf
2 0 256 -1 10 1097794 0 Forums_log C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\data\Forums_log.ldf

Burada gördüğümüz size ifadeleri page size yani 8 kb cinsinden ifade edilmiştir. Yani .mdf dosyamızın büyüklüğü gerçekte 3.328 KB ve .ldf dosyamızın büyüklüğü 2.048 KB'tır.

 

Aşağıdaki DBCC SHRINKDATABASE ifadesinden sonra ise dönen değerler aşağıdaki gibidir.

DBCC SHRINKDATABASE (Forums)
DbId  FileId  CurrentSize  MinimumSize  UsedPages  EstimatedPages
11 1 384 96 376 376
11 2 63 63 56 56

Burada fiziksel olarak .mdf dosyamızın boyutunun 8 * 384 (3.072 KB) ve .ldf dosyamızın boyutunun 8 * 63 kb (504 KB) olduğunu görebiliriz.

Eğer veritabanı transaction log dosyanızın çok büyüdüğünü düşünüyorsanız ve çeşitli nedenlerden dolayı transaction log dosyanızın (.ldf) boyutunu küçültmeniz gerekiyorsa DBCC SHRINKFILE komutunu kullanabilirsiniz.

Örneğin;

DBCC SHRINKFILE(Forums_log)

komutu ile Forums_log, transaction log dosyasını ilk tanımlanırken verilen varsayılan büyüklüğe küçültür.

DBCC SHRINKFILE(Forums_log, 2)

komutu ile log dosyasının boyutunu 2 MB büyüklüğe küçültülmesini isteyebiliriz.Büyüklük parametresi MB cinsinden tam sayı ile ifade edilir.

DBCC SHRINKFILE(Forums_log, 2, NOTRUNCATE)

komutu ile log dosyası 2 MB büyüklüğe küçültüldükten sonra elde edilen boş kısmın işletim sistemi kullanımına açılmamasını sağlar. Boş kısım yine log dosyasında kalır.

DBCC SHRINKFILE kullanımında aşağıdaki gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

DBCC SHRINKFILE(Forums_log, 2)

komutu ile elde edeceğiniz CurrentSize değeri 352 (2.816 KB) olsun ve fiziksel olarak bir küçülme olmadığını da gördünüz diyelim.

BACKUP LOG Forums WITH TRUNCATE_ONLY

komutunu çalıştırdıktan sonra ilk çalıştırdığınız

DBCC SHRINKFILE(Forums_log, 2)

komutu ile bu sefer fiziksel bir küçülmeyi ifade eden 256 (2.048 KB) gibi bir CurrentSize değerine ulaşabilirsiniz


Related SQL Resources

SQL Server Articles

SQL Server 2012

SQL Server Tools

SQL Blog

MS SQL Server Forums

Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems