SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.

Search

You searched for the word(s):
Showing page 134 of 140 (1,399 total posts) < 1 second(s)
 • Re: Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1

  Eğer Interner Browser'ınız bir adresten ''Automatic Configuration script''i çalıştırıyorsa bu da aynı hataya neden olabilir.Internet Explorer için menüden ''Tools''&nbsp;ve ''Internet Options'' menülerini seçin. Ardından ''Connections'' tabına gidin. Bu ekrandaki LAN Settings butonu ile açılan ''Local Area Network (LAN) Settings'' ...
  Posted to VS.NET 2003 - VS 2005 - VS2008 - VS2010 (Forum) by eralper on March 22, 2005
 • Hexadecimal değerleri integer (tamsayı) değerlere dönüştürmek

  Bir hexadecimal ifadenin tam sayı (integer) olarak karşılığını bulmak için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.declare @hexadecimal as binaryset @hexadecimal = 0xAEselect cast(@hexadecimal as bigint) as Tamsayi Scripti çalıştırdığınızda aşağıdaki sonucu elde ...
  Posted to T-SQL (Forum) by eralper on March 20, 2005
 • Integer değerleri Hexadecimal değerlere dönüştürmek

  Tam sayıların değerlerini diğer modlardaki karşılıklarını bulmak için aşağıdaki fonksiyonu kullanabilirsiniz. Fonksiyon hexadecimal (mod 16) 'ya kadar doğru değer üretecek şekilde düzenlenmiştir. Bu değeri daha yukarı çekmek için CASE içinde yeralan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;WHEN '14' THEN 'E'ifadelerine yenilerini eklemeniz ...
  Posted to T-SQL (Forum) by eralper on March 20, 2005
 • COALESCE fonksiyonu ile bir tablonun bir kolonundaki değerleri bir string haline getirmek

  Tablonuzdaki değerleri aralarında bir ayırtedici karakter olacak şekilde&nbsp;yanyana yazmanız gereken durumlarla karşılaşıyorsanız COALESCE fonksiyonu kullanarak bu işin üstünden kolayca gelebilirsinz.Örneğin Northwind veritabanındaki Employees tablosunda bulunan tüm çalışanların ad ve soyadlarını virgül ile ayırt ederek bir string ...
  Posted to T-SQL (Forum) by eralper on March 20, 2005
 • Re: order by

  erhaba,Eğer Asp.Net ve DataGrid kullanıyorsanız, aşağıdaki kodu kullanarak da sıralama işlemini yapabilirsiniz. Bazı 3rd parti datagrid uygulamaları da benzeri sıralama işlemleri yapmanıza olanak sağlar. Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not Page.IsPostBack ...
  Posted to SQL Server 2000 (Forum) by eralper on March 17, 2005
 • Re: order by

  Merhaba,Bunu yapmanın bir yolu kullanıcı tabloda her kolona bastığında yeni koşullara göre tablodan verileri yeniden okumakla olabilir.DECLARE @kolon nvarchar(100)DECLARE @direction nvarchar(100) SELECT @kolon = 'Yas', @direction = 'DESC' DECLARE @sql nvarchar(1000) SELECT @sql = 'Select * From Tablom Order By ' + @kolon + ' ' + ...
  Posted to SQL Server 2000 (Forum) by eralper on March 17, 2005
 • Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'.

  Web Servisleri kullanarak geliştirmekte olduğum bir uygulamada aşağıdaki hatayı aldım. Additional information: Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'. Bu hatanın sebebinin, web servislerinin ilgili projeye dahil edilmesi (consume) aşamasında yapılan bir yanlışlıktan kaynaklandığını ...
  Posted to Web Services (Forum) by eralper on March 16, 2005
 • Re: Sertifikayon ile ilgili linkler

  http://www.alpos.net/&nbsp; ücretli üyelik gerektiren bir site. Ancak ücretsiz olarak indirebilecekleriniz de var.
  Posted to Certification Exams (Forum) by eralper on March 16, 2005
 • Re: Microsoft SQL Server Notification Services 2.0 kurulumu

  Bu hata kurulumun gerçekleştirildiği makinada Microsoft .NET Framework 1.1 varsa .NET Framework versiyon numarasının belirlenememesinden kaynaklanıyor. Microsoft SQL Server Notification Services kurulumunu tamamlamak için bu ürünün SP1'ini indirerek SP'i kurmanız gerekiyor. Microsoft SQL Server Notification Services Standart Edition 2.0 ...
  Posted to Notification Services (Forum) by eralper on March 15, 2005
 • Microsoft SQL Server Notification Services 2.0 kurulumu

  Microsoft SQL Server Notification Services 2.0 kurulumu sırasında aşağıdaki hatayı alıyorum. The Engine Components and Client Components features require Microsoft .Net Framework. Install the Microsoft .Net Framework and run setup again to install these features
  Posted to Notification Services (Forum) by eralper on March 15, 2005
Copyright © 2004 - 2017 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems