SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software

Development Forums for Programmer, Administrators and Users

Development resources, articles, tutorials, code samples and tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, R Script, Windows, Windows Phone, AWS, SAP HANA and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.

COALESCE fonksiyonu ile bir tablonun bir kolonundaki değerleri bir string haline getirmek

Last post 08-10-2009, 7:13 AM by eralper. 1 replies.
Sort Posts:
 •  03-20-2005, 9:44 AM 76

  COALESCE fonksiyonu ile bir tablonun bir kolonundaki değerleri bir string haline getirmek

  Tablonuzdaki değerleri aralarında bir ayırtedici karakter olacak şekilde yanyana yazmanız gereken durumlarla karşılaşıyorsanız COALESCE fonksiyonu kullanarak bu işin üstünden kolayca gelebilirsinz.

  Örneğin Northwind veritabanındaki Employees tablosunda bulunan tüm çalışanların ad ve soyadlarını virgül ile ayırt ederek bir string değişkeni içine alalım.

  Bu string değişkenimizi @s olarak adlandıralım. Ve ayırt edici karakterimiz "," olsun.


  DECLARE @s as nvarchar(4000)
  DECLARE @char as char(1)
  SELECT @char = ','
  SELECT @s = @char
  SELECT @s = COALESCE(FirstName + ' ' + LastName + @char + @s , '') FROM Employees
  SELECT SUBSTRING(@s, 0,  LEN(@s)-1) AS Employees  Bu scriptin çalışması sonucunda elde edeceğimiz sonuç "Anne Dodsworth,Laura Callahan,Robert King,Michael Suyama,Steven Buchanan,Margaret Peacock,Janet Leverling,Andrew Fuller,Nancy Davolio" olacaktır.

  Aşağıdaki select ifadesi Employees tablosundaki her bir kayıt için @s değişkenine o kayda ait FirstName ve LastName kolon değerlerini de ekleyerek çalışır.

  SELECT @s = COALESCE(FirstName + ' ' + LastName + @char + @s , '') FROM Employees

 •  08-10-2009, 7:13 AM 12730 in reply to 76

  Re: COALESCE fonksiyonu ile bir tablonun bir kolonundaki değerleri bir string haline getirmek

View as RSS news feed in XML
Copyright © 2004 - 2020 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems