SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software

Development Forums for Programmer, Administrators and Users

Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.

get_aspx_ver.aspx

Last post 03-08-2006, 6:23 PM by eralper. 1 replies.
Sort Posts:
 •  03-23-2005, 6:43 AM 83

  get_aspx_ver.aspx

  IIS loglarını incelerken get_aspx_ver.aspx için 404 statüsünün loglandığını gördüm.


  06:27:21 127.0.0.1 GET /TestWebServices/get_aspx_ver.aspx 404


  Uygulamanın herhangi bir yerinde bu URL'i get_aspx_ver.aspx çağırmamama rağmen IIS loglarında yeralmasının nedeni nedir?
 •  03-26-2005, 6:39 PM 95 in reply to 83

  Re: get_aspx_ver.aspx

  Bir Asp.Net projesini VS.NET 2003 ile açtığınızda IIS loglarında aşağıdaki request'lerin eklendiğini göreceksiniz.

  22:53:54 127.0.0.1 GET /WebProjem/vs-134946937629700694_tmp.htm 200
  22:53:54 127.0.0.1 GET /_vti_inf.html 200
  22:53:54 127.0.0.1 POST /WebProjem/_vti_bin/shtml.dll 200
  22:53:54 127.0.0.1 POST /WebProjem/_vti_bin/_vti_aut/author.dll 200
  22:53:54 127.0.0.1 POST /WebProjem/_vti_bin/_vti_aut/author.dll 200
  22:53:55 127.0.0.1 GET /WebProjem/get_aspx_ver.aspx 404
  22:53:56 127.0.0.1 OPTIONS / 200
  22:53:56 127.0.0.1 OPTIONS /WebProjem 200
  22:53:56 127.0.0.1 OPTIONS /WebProjem/WebProjem.vbproj 403

  Yukarıdaki loglar WebProjem isimli web projesinin VS.Net 2003 ile açılması esnasında IIS ve VS.Net arasındaki request'lerin kayıtlarıdır.

  Visual Studio .Net 2003 get_aspx_ver.aspx isminde bir sayfaya talepte bulunur ve sadece IIS'ten dönen cevabın HTTP Header kısmında bulunan bilgiden hangi framework versiyonunun web server üzerinde çalıştığını belirlemeye çalışır.

  IIS'ten dönen Response Header aşağıdaki gibi bir bilgi de içerir.

  X-AspNet-Version: 1.1.4322

  Gerçekte get_aspx_ver.aspx isminde bir dosya yoktur.

  VS.Net 2002 için böyle bir durum söz konusu değil.

View as RSS news feed in XML
Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems