SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
VB.NET Books, ASP.NET Books and Sample Chapters


Free Book: Introducing Microsoft LINQ
Author: Paolo Pialorsi and Marco Russo
Publisher: Microsoft Press
Chapters: 1-6
Download Link:

Six sample chapters all about LINQ; introduction to LINQ, LINQ syntax fundamentals, Visual Basic 9.0 and C# language features, LINQ to ADO.NET and LINQ to XML chapters.
In order to download Introducing Microsoft LINQ from Microsoft Learning web site, you should login to Microsoft Learning with your passport account.
Introducing Microsoft LINQ
Free Book: Upgrading Microsoft Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic .NET
Author:
Publisher : Microsoft Press
Chapters: 1-21
Download Link: http://msdn.microsoft.com/vbrun/staythepath/additionalresources/upgradingvb6/

Upgrading Microsoft Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic .NET is a complete technical guide for upgrading Visual Basic 6 applications to Visual Basic .NET. It covers all upgrade topics and provide how to fix problems that may arise during upgrade of VB 6 applications such as forms, language, data access, and COM+ Services. The book also has information on XML Web Serviecs, ADO.NET and .NET Remoting for VB6 developers. The book has many code samples included.
Upgrading Microsoft Visual Basic 6.0 to Microsoft Visual Basic .NET
Free Book: Introducing Visual Basic 2005 for Developers
Author:
Publisher: Microsoft Press
Chapters: 1-8
Download Link: Free Book - Introducing Microsoft Visual Basic 2005 for Developers

Microsoft Visual Basic 2005, Visual Studio 2005, and .NET Framework 2.0'ın özelliklerine ve kapasitesine odaklanmış, Visual Basic 6 kullanıcılarının kodlarını migrate edebilmeleri hakkında yol gösterecek aynı zamanda rapid application development (RAD), debugging, deployment, data erişimi, desktop ve Web programcılığı konuları üzerine yazılmış bir kitap. Kitabı tüm bölümleri ile birlikte bir .msi dosyası halinde download edebilir ve kurabilirsiniz.
Introducing Visual Basic 2005 for Developers
Book Name: Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Author: Doug Lowe, Anne Prince
Publisher: Mike Murach & Associates, Inc.
Book Chapter: 2
Sample Chapter Title: How to develop a one-page web application

Bu bölümde Visual Studio .NET kullanılarak nasıl yeni bir Asp.Net uygulaması oluşturulacağı, form tasarımı, form arkasında kod yazma, kontrollere ait olaylar ve oluşturulan uygulamanın testi konuları bir kayıt formu uygulaması üzerinde örneklenerek anlatılmış.
ASP.NET Web Programming with VB.NET
Book Name: Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Author: Doug Lowe, Anne Prince
Publisher: Mike Murach & Associates, Inc.
Book Chapter: 1
Sample Chapter Title: An introduction to ASP.NET web programming

Web uygulamalarına genel bir giriş ile başlayan bölümde daha sonra Asp.NET uygulamaları ile ilgili genel bilgiler vermiş. Web sunucusunun web uygulamalarını nasıl değerlendirdiği anlatılmış. Web uygulamalarında "durum" yönetiminin önemine değinilerek Asp.Net uygulamalarının artıları anlatılmış. Asp.Net uygulamalarının genel mimarisi yanında .Net Framework bileşenleri ile ilgili temel bilgiler de bu bölümde değinilen konular arasında.
ASP.NET Web Programming with VB.NET
Book Name: .NET Windows Forms in a Nutshell
Author: Ian Griffiths, Matthew Adams
Publisher: O'Reilly
Book Chapter: 3
Sample Chapter Title: Forms, Containers, and Applications

Windows Formları ile uygulama geliştirme ile ilgili bir kitap. Application sınıfı, Form sınıfı, containment ve parent-child formlar, lokalizasyon ile ilgili konulara değinen bir bölüm.
.NET Windows Forms in a Nutshelldownload SQL Server 2012 for free evaluation


Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems