SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, samples, codes and tools for .Net, SQL Server, Windows, Windows Phone, SAP and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.
ASP.NET Books and Sample ASP.NET Book Chapters


Free Book: Introducing Microsoft ASP.NET AJAX
Author : Dino Esposito
Publisher : Microsoft Press
Chapters: 1, 5
Download Link:

Two sample chapters from the book Introducing Microsoft ASP.NET AJAX introducing AJAX and the AJAX Control Toolkit.
In order to download Introducing Microsoft ASP.NET AJAX from Microsoft Learning web site, you should login to Microsoft Learning with your passport account.
Introducing Microsoft ASP.NET AJAX
Free Book: Introducing Microsoft Silverlight 1.0
Author : Laurence Moroney
Publisher : Microsoft Press
Chapters: 1, 5
Download Link:

Two sample chapters from the book Introducing Microsoft Silverlight 1.0 one an introduction to Silverlight and the user experiences, and the second chapter is about programming Silverlight using Javascript.
In order to download Introducing Microsoft Silverlight 1.0 from Microsoft Learning web site, you should login to Microsoft Learning with your passport account.
Introducing Microsoft Silverlight 1.0

Book Name : Essential ASP.NET With Examples in Visual Basic .NET
Author : Fritz Onion
Publisher : Addison-Wesley Professional
Sample Chapter : 10
Sample Chapter Title : State Management

State nedir ve state tipleri nedir gibi soruların cevapları verildikten sonra Application State, Session State, Cookie State ve View State hakkında ayrı ayrı bölümlerde detaylı anlatımlarla bilgilendirme yoluna gidilmiş. ASP.NET ile State yönetiminde programcılara sağlanan olanaklar ve esneklikler anlatılmış.
Essential ASP.NET With Examples in Visual Basic .NET
Book Name : ASP .NET Web Developer's Guide
Author : Jonothon Ortiz
Publisher : Syngress
Sample Chapter : 2
Sample Chapter Title : ASP.NET Namespaces

Asp.Net namespace'lerine (uzayadlarına) System.Web, System.UI, System.Web.Services, System.Data ve System.XML ile genel bir bakış.
ASP .NET Web Developer's Guide
Book Name : Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Author : Doug Lowe, Anne Prince
Publisher : Mike Murach & Associates, Inc.
Sample Chapter : 2
Sample Chapter Title : How to develop a one-page web application

Bu bölümde Visual Studio .NET kullanılarak nasıl yeni bir Asp.Net uygulaması oluşturulacağı, form tasarımı, form arkasında kod yazma, kontrollere ait olaylar ve oluşturulan uygulamanın testi konuları bir kayıt formu uygulaması üzerinde örneklenerek anlatılmış.
Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Book Name : Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Author : Doug Lowe, Anne Prince
Publisher : Mike Murach & Associates, Inc.
Sample Chapter : 1
Sample Chapter Title : An introduction to ASP.NET web programming

Web uygulamalarına genel bir giriş ile başlayan bölümde daha sonra Asp.NET uygulamaları ile ilgili genel bilgiler vermiş. Web sunucusunun web uygulamalarını nasıl değerlendirdiği anlatılmış. Web uygulamalarında "durum" yönetiminin önemine değinilerek Asp.Net uygulamalarının artıları anlatılmış. Asp.Net uygulamalarının genel mimarisi yanında .Net Framework bileşenleri ile ilgili temel bilgiler de bu bölümde değinilen konular arasında.
Murach's ASP.NET Web Programming with VB.NET
Book Name : Programming ASP.NET
Author : Jesse Liberty, Dan Hurwitz
Publisher : O'Reilly
Sample Chapter : 6
Sample Chapter Title : Programming Web Forms

En etkin biçimde ASP.NET kodları geliştirme ve Visual Studio.Net 2003 ile Web formları oluşturma üzerine bir kitap. Web ve html kontrolleri yanında custom kontroller ile ilgili geniş bilgi.
Programming ASP.NETdownload SQL Server 2012 for free evaluation


Copyright © 2004 - 2018 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems