SQL Server administration and T-SQL development, Web Programming with ASP.NET, HTML5 and Javascript, Windows Phone 8 app development, SAP Smartforms and ABAP Programming, Windows 7, Visual Studio and MS Office software Kodyaz Development Resources
Development resources, articles, tutorials, code samples and tools and downloads for ASP.Net, SQL Server, R Script, Windows, Windows Phone, AWS, SAP HANA and ABAP, like SAP UI5, Screen Personas, etc.


Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?

Proje Yönetimi Metodolojisinin amacı, IT projelerinin standart bir metod ve yöntemle, disiplinli, iyi yönetilen, ürünlerin yada sonuçların kaliteli teslimini güvence altına alarak belirli bir bütçe ve zaman kısıtı altında gerçekleştirilmesidir. Proje Yönetimi içerdiği değişkenlerin fazlalığından tek ve standart bir yol olarak çözüm sunmamaktadır. Her organizasyon kendi bünyesinde oluşturduğu metodolojiyi proje bazında tekrar değerlendirmeli ve daha sonra çalışmalara bağlamalıdır.İncelemenin tümünü buradan indirebilirsiniz.

Project Management

Project Management Articles

Project Management Forums

Personal Software Process


Project Management Articles

Project Management Forums
Personal Software Process
Bilişim Teknolojileri Projelerinde Proje Yönetimi
Proje Yönetimi Metodolojisi Nedir?
ERP Nedir ?
Copyright © 2004 - 2019 Eralper YILMAZ. All rights reserved.
Community Server by Telligent Systems